ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


          ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบหรือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันผ่านอุปกรณ์ด้านการสื่อสารหรือสื่ออื่นใด ทำให้ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครือข่ายร่วมกันได้CHUMMY - ONLINE ขอบคุณ อ.ธนวัฒน์ ถาวรกูล
ขออภัยถ้าหากมีความผิดพลาดทางตัวอักษรจากบทความที่เขียนขึ้น CHUMMY – ONLINE.

Read Users' Comments (0)

0 Response to "ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"

แสดงความคิดเห็น

กรุณาพิมพ์ข้อความที่สุภาพ

MVZA R@d!o